background background

Réimech

Emine KRIER GÜL

  • Fräiberuflechen Integrationscoach
  • Eng iwwerdeckte Schwemm fir dat eis Kanner am Schoulsport schwamme léieren. An eng Plaz wou di Réimecher Bierger sech an hirer Fräizäit erhuelen a Sport dreiwe kënnen.