background background

Réimech

Daniel JEROMITO

  • Techneschen Koordinator
  • Am Interessi vun de Réimecher Bierger setzen ech mech fir eng Erneierung an Upassung vun den Infrastrukturen an de Stroossen a Gaassen an. D’Moderniséierung a Sécherheet vun de Stroossen an Trottoiren solle weider gedriwwe ginn.